Abreviatura Antònims


Abreviatura Antònims Substantiu Formulari

  • expansió, l'ampliació, allargament, augment, dilatació, extensió.

Abreviatura Sinònims