Mirar totes Antònims


 • Adult Antònims: immadur, adolescents, verdes, sense desenvolupar, jove, verd.
 • Adulterin Antònims: purificar, enfortir, millorar, concentrar-se.
 • Adultes Antònims: junior infantil, poc, en potència, inexpert, juvenil.
 • Advantaged Antònims: desfavorits, desfavorits, vulnerable, feble, sense atendre, lamentable.
 • Adversos Antònims: decorós, adequada, adequats, convertint-se en, encaixant.útil, beneficiós, sort, bo, sort.concurrent, conjunta, compartit, comú, mútua.favorable, oportuna, sort, sort, feliç.
 • Advertència Antònims: abandonament, negligència, indiscreció, rauxa, imprudència.
 • Afable Antònims: ho prohibeixi, standoffish, midó, hostil, fred, inaccessible.acollidor, poc atractiu, lleig, ill-favored, plana, desagradable.
 • Afalagador Antònims: impròpia, inadequat, senzill, poc atractiu, poc afalagadora.uncomplimentary, crític, despectiu, burleta, denigrant, poc afalagadora.
 • Afanya'T Antònims: demora, lent, detenir, impedir, retardar, comprovi.dawdling, retardar, lentitud, la mandra, la indolència, la lentitud.
 • Afebleixen Antònims: enfortir, endurir, dinamitzar, dinamitzar, revitalitzar.
 • Afectació Antònims: l'autenticitat, fiabilitat, veracitat, la cosa real, el mccoy.unaffectedness, l'espontaneïtat, sinceritat, simplicitat, naturalitat.
 • Afectat Antònims: eufòric, feliç, feliç, feliç, contingut.natural, casual, lliure, espontània.
 • Afectats Antònims: impassible, afectats, apàtics.espontània, real, natural, autèntic, sincer, senzill, no afectat.
 • Afecte Antònims: frescor, fredor, antipatia, disgust, desinterès, despreocupació.
 • Afectuós Antònims: fresc, fred, indiferent, distants, insensibilitat, apàtics.
 • Afegir Antònims: restar, treure, retirar, treure.disminuir, reduir, minvar, disminuir.separar, restar, treure, tallar.
 • Aferrar-Se Antònims: donar, rendir-se, deixar anar, presentar, renunciar, knuckle.
 • Afí Antònims: inconnex, inconnex.
 • Aficionat Antònims: llunyà, aversió al risc, hostil, fresc, desinteressat.
 • Afinitat Antònims: antipatia, hostilitat, disgust, disinclination.
 • Afirmació Antònims: denegació, negació, renúncia, retracció, disavowal, contradicció, secundar.
 • Afirmar Antònims: vetar, anul·lin, nega.
 • Afirmativa Antònims: negatiu, nullifying, negating, contradictòries.
 • Aflicció Antònims: alegria, comoditat, felicitat, alegria, benestar, facilitat.benedicció, benedicció, ganga, regal del cel.
 • Afluixar Antònims: acceleri's, accelerar, intensificar, accelerar, recollir.estrènyer, enfortir, augmentar, reforçar.s'endureixen, contracturats, estrènyer, comprimir, condensar, espessir.empresonar, empresonar,...
 • Afortunats Antònims: nefasta, mala sort, desgraciat, desventurat, miserable, miserable, maleït.
 • Agafar Antònims: generosa, open-handed, liberal, desinteressat, magnànim, caritat.la rendició, cedir, rendir-se, cedir, lliurar.llançament, deixar anar, solt, deixat solt, lliure.
 • Àgil Antònims: rígida, maldestre, maldestre, rígid, pesat, desairós.
 • Agilitat Antònims: lentitud, lentitud, ploddingness, llanguiment, torpidity.
 • Àgils Antònims: lent, talòs, sord, lent, huitena.pesants maldestre, plodding, lent, de furgar.pesants, laboriós, maldestre, inepte, klutzy.
 • Agitació Antònims: ordre, tranquil·litat, pau, tranquilitat.ordre, llei, tranquil·litat, regla, pau, harmonia.
 • Agitar Antònims: calmar, calma, suprimir, encara, humitejar, prevenir, sufocar.descansar, peu, estancar-se.enfortir, animar, enfortir, nervi, d'acer.calma't, calmar, tranquil, encara, dissipar, pacificar.
 • Agitat Antònims: calma, serè, tranquil, ordenada i tranquil.
 • Agog Antònims: desinteressat, avorrit, fresc, compost, apàtics.
 • Agra Antònims: dolça, ensucrada, fresca, verge.alegre, afable, agradable, agradable, bondadós.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>