A La Terra Sinònims


A La Terra Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • pràctic, no bestieses, matèria, pragmàtica, realista, hardheaded, sensible, sa, unsentimental, franca, terrós, gruixut, cras.
A La Terra Sinònim d'Enllaços: matèria, pragmàtica, realista, hardheaded, sensible, sa, franca, terrós, cras,

A La Terra Antònims