A Prop Sinònims


A Prop Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • prop, molt a prop, a la mà, adjacents, commovedor, contigus, proximal, imputació, vorejant, contigües, confrontant.
  • pròxim, a la mà, molt a prop, al costat de, proper, immediat, quasi, útil, convenient.
  • relacionats, connectat, familiar, íntim, adjunt, aliats, estreta, dedicada, amistós.

A Prop Sinònims Verb Formulari

  • aproximació, moure's cap a, dibuixar a prop a, avançar en, fer per a, tancament en, dirigir per a, dirigir-se a.
A Prop Sinònim d'Enllaços: adjacents, proximal, imputació, immediat, quasi, útil, convenient, relacionats, familiar, íntim, adjunt, aliats, estreta, aproximació,