Abans Sinònims


Abans Sinònims Adverbi Formulari

  • al davant, endavant, per endavant, en primer lloc, davanter, al capdavant, a la palestra, el més important.
  • prèviament, l'anterior, més aviat, abans que, fins ara, antigament, ere ara, en el passat.

Abans Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • anterior, previ, esmentada, antecedent, esmentat, final, quondam, precursory, altre temps, antic, cidevant.
Abans Sinònim d'Enllaços: endavant, més aviat, anterior, previ, antecedent, final, quondam, precursory, altre temps, antic,

Abans Antònims