Abc Sinònims


Abc Sinònims Substantiu Formulari

  • conceptes bàsics, fonaments, elements essencials, beceroles, elementals, requisits previs, nucli, arrels, terra, treball preliminar.
Abc Sinònim d'Enllaços: fonaments, nucli, terra,