Abeuradors Sinònims


Abeuradors Sinònims Substantiu Formulari

  • trinxera, buit, solc, cuneta, depressió, canal, pessebre, bressol, conducte, rasa, fossat, curs.
Abeuradors Sinònim d'Enllaços: buit, solc, cuneta, depressió, canal, bressol, conducte, rasa, fossat, curs,