Contrari Sinònims


Contrari Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • davant, oposats, fronting, contràries, contradictòries, antítesi, inversa, a diferència de.
  • es va oposar, davant, antagonistes, altre, alternatiu, diferent, antítesi, complementari, contradictòries, alternativa, invertir, incoherent.
  • pervers, esgarriats, endavant, reticent, inquiet, intractables, obstinada, rebel, busca-raons, imprevisible.

Contrari Sinònims Substantiu Formulari

  • inversa, per contra, antítesi, antípodes, contradicció, homòleg, complement, inversió.
Contrari Sinònim d'Enllaços: antítesi, es va oposar, antagonistes, antítesi, alternativa, invertir, esgarriats, endavant, reticent, inquiet, intractables, obstinada, rebel, busca-raons, imprevisible, antítesi, antípodes, complement,

Contrari Antònims