Defectuós Sinònims


Defectuós Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • imperfecta, marred, viciat, defectuosa, subnormal, deficient, mediocre, trencat, pobre, insuficient, inoperant, fora d'ordre.
Defectuós Sinònim d'Enllaços: defectuosa, subnormal, deficient, mediocre, trencat, insuficient, inoperant,

Defectuós Antònims