Deixar De Banda Sinònims


Deixar De Banda Sinònims Verb Formulari

  • posposar, ajornar, ajornar la retirada de terres, taula, del colomar, suspendre, posar en gel, posar en un segon pla.
Deixar De Banda Sinònim d'Enllaços: posposar, ajornar, taula, suspendre,

Deixar De Banda Antònims