Descoratjar Sinònims


Descoratjar Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • descoratjador, dispiriting, wearying, frustrant, decebedor, depriment, inquietant, descoratjadora, intimidant, off-putting.

Descoratjar Sinònims Verb Formulari

  • dishearten, dispirit, presa, emetre cap avall, deprimir, consternació, contundents, unnerve, que intimiden.
  • humitejar, cool, chill, disfavor, menysprear, desestima el, baixar de categoria, devaluar.
Descoratjar Sinònim d'Enllaços: dishearten, presa, consternació, unnerve, que intimiden, humitejar, chill, menysprear, desestima el, devaluar,

Descoratjar Antònims