Haggard Sinònims


Haggard Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • cansades, desgastat, esgotat, careworn, passar, cansat de resum, debilitat, mala mort, pàl·lida, wan, perdut, gant.
Haggard Sinònim d'Enllaços: esgotat, careworn, passar, debilitat, mala mort, perdut, gant,