Infundada Sinònims


Infundada Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • injustificada, uncalled per a, injustificat, sense fonament, no cal, inactiu, unsubstantial, sense connexió a terra, il lus òria, irreal.
Infundada Sinònim d'Enllaços: no cal, inactiu, unsubstantial, irreal,

Infundada Antònims