Pèrdua Sinònims


Pèrdua Sinònims Substantiu Formulari

  • dèficit, dèbit, deute, minus, encongiment, deficiència, l'esgotament.
  • privació, la privació, danys, ruïna, problemes, desavantatge, lesió, derrota, destrucció, en detriment, forfeiture, deteriorament, desgràcia, dol.
Pèrdua Sinònim d'Enllaços: dèficit, dèbit, deute, deficiència, l'esgotament, privació, ruïna, problemes, desavantatge, lesió, derrota, destrucció, deteriorament, desgràcia, dol,

Pèrdua Antònims