Poc Saludables Sinònims


Poc Saludables Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • malalt, malsà, malament, en crisi, mal, mòrbida, invàlid, frail.
  • nociva, virulent, verinosos, perjudicial, unhealthful, unsalutary, infecciosa, tòxic, sèptic.
Poc Saludables Sinònim d'Enllaços: malalt, malsà, malament, en crisi, mal, mòrbida, frail, nociva, verinosos, perjudicial, infecciosa, sèptic,

Poc Saludables Antònims