Remot Sinònims


Remot Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • aliens, separar, estrangers, irrellevant, inconnexes, de bismarck, estranys, fora d'objectiu, immaterial, estranger, dispars, incompatible, distant.
  • dèbil, subtil, vaga, lleuger, petit, escassos, indistinta, improbable, poc probable, mínima, limitada, imperceptible, esvelt, prim.
  • llunyana, llunyà, perifèriques, backwoods, fora de la formació, inaccessible, oblidat de déu, aïllada, sequestered, eliminat.
  • prehistòric, antic, antediluvià, secular, primitiva, immemorial, oblidada, unremembered, enterrat.
  • retirat, reservat, fred, distant, inaccessible, midó, reticents, introvertit, esquerp, fora de la posada, gelada, ho prohibeixi, hostil, standoffish, formal, introspectiva.
Remot Sinònim d'Enllaços: separar, estrangers, irrellevant, immaterial, dispars, incompatible, dèbil, subtil, vaga, petit, indistinta, improbable, poc probable, mínima, limitada, prim, llunyana, llunyà, perifèriques, fora de la formació, inaccessible, antic, secular, reservat, fred, inaccessible, midó, reticents, esquerp, gelada, hostil, standoffish, formal,

Remot Antònims