Tristos Sinònims


Tristos Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • malenconia ombrívol, trist, desolat, sense alegria, forlorn, drear, lúgubre, depriment.
  • sense interès, avorrit, monòton, sense vida, rutina, tediós, de sensibilitat, pesat, incolor.
Tristos Sinònim d'Enllaços: trist, desolat, sense alegria, forlorn, drear, lúgubre, sense interès, avorrit, sense vida, rutina, tediós, de sensibilitat, incolor,

Tristos Antònims