Abandonar Antònims


Abandonar Antònims Substantiu Formulari

  • moderació, cautela, prudència, autocontrol, l'atenció, deliberació.

Abandonar Antònims Verb Formulari

  • abraçar, aferrar-se a, adherir-se, s'enganxen els, romanen amb, quedar-se amb, continuar.

Abandonar Sinònims