Abandonar Sinònims


Abandonar Sinònims Substantiu Formulari

  • wantonness, unrestraint, bauxa, imprudència, llibertinatge, sense estil, autoindulgència, manca de sentit, heedlessness, l'hedonisme, abandonament.

Abandonar Sinònims Verb Formulari

  • del desert, abandonarà, deixar, deixar de fumar, interrompre, desolat, gota, repudiar, rebutjar, renunciar, defecció cap, jilt, pot fer amb, ser a través d'amb.
Abandonar Sinònim d'Enllaços: wantonness, llibertinatge, abandonarà, deixar, deixar de fumar, interrompre, desolat, gota, repudiar, rebutjar, renunciar, jilt,

Abandonar Antònims