Mirar totes Sinònims


 • Animen Sinònims: animar, estimular, espurna, dinamitzar, revitalitzar, despertar, il • luminar, perk, excitar, obrir, exhilarate, inspirit, pep.
 • Animus Sinònims: l'animositat.
 • Aniquilació Sinònims: destrucció.
 • Aniquilar Sinònims: demolir, eixugar fora, exterminar, matar, extingir, eradicar, esborrar, eliminar, destruir, abolir, esborrar, extirpar.
 • Aniversari Sinònims: aniversari, festa, onomàstica, fete, commemoració, vacances, jubileu.
 • Annals Sinònims: cròniques, arxius, cronologies, registres, història, documents, revistes, registres.
 • Anneal Sinònims: tremp, endurir, s'endureixen, de l'acer, enfortir, indurate, caseharden.
 • Annunciate Sinònims: anunciar.
 • Anodina Sinònims: no-res excepcional.
 • Anodyne Sinònims: analgèsic.
 • Anòmal Sinònims: irregulars.anormal.
 • Anomalia Sinònims: anormalitat, desviació, irregularitat, sortida, aberració, excentricitat, incoherència.raresa, excepció, peculiaritat, miracle, freak, excèntrics, deviate, desviació, anormalitat, singularitat.
 • Anomenar Sinònims: ocupació, vocació, professió, missió, jurat, persecució, negocis, artesania, línia, forte, especialitat, treball, comerç.nom.
 • Anomia Sinònims: l'ansietat.
 • Anònim Sinònims: pseudònim.sense nom, sense signar, desconegut, d'incògnit, pseudònim, no surt als crèdits, no identificats, no reconeguda, sense nom.
 • Anonimat Sinònims: anònim.
 • Anormal Sinònims: inusual, antinatural, irregular, inesperat, extraordinari, estrafolari, estrany, excèntric, estrany, anòmal, aberrant, atípica, anormal.
 • Anotació Sinònims: nota.
 • Anotar Sinònims: nota.
 • Ansiós Sinònims: ansiosos, agut, desitjosos, impacient, picor, anhel, entusiasta.preocupat, nerviós, tensa, tensa, incòmodes, angoixat, aprensiu, temorós, preocupat, nerviós, nerviós, pertorbat, incòmodes, por,...
 • Antagonisme Sinònims: hostilitat, conflictes, amargor, conflicte, animositat, discòrdia, rivalitat, dissensió, oposició, xoc, enemistat.
 • Antagonista Sinònims: adversari, contrincant, enemic, rival, competidor, enemic, agressor, atacant, disputant.
 • Antagonistes Sinònims: es va oposar, hostil, conflictiu, hostil, schlegel, contraris, xoc, incompatibles, antítesi.
 • Antecedence Sinònims: prioritat.
 • Antecedent Sinònims: precedent, previ, anterior, anterior, anterior, preliminar, precursory, ex, en primer lloc, ha dit anteriorment.
 • Antecessora Sinònims: avantpassat, abstenir, precursor, aquest ha deixat, procreator, progenitores, primogenitor, causant, antic, predecessor, precursor, autor, patriarca.
 • Antedate Sinònims: precedeixen, antecede, avantsala, renunciar, precedents, sistematicitat, anticipar.
 • Antediluvian Sinònims: primitiu.
 • Antenes Sinònims: antenes, apèndixs, tentacles, palpi, barb, bigotis.
 • Anterior Sinònims: prèvia, anterior, precedent, antecedent, preliminar, precursory, anterior, anterior, anterior, ex.primer pla.anterior, anterior, antecedent, antic, antic, anterior, prior, anterior, esmentada,...
 • Antibales Sinònims: crítica, faultfinding, ocupava gairebé tot, condemna, hostilitat, sarcasme, mordaç, desaprovació.
 • Antic Sinònims: ximple, ridícul, ridícul, ximple, barrejades tenen, absurda, grotesc.broma, tàperes, truc, truc, alosa, escapada, shenanigan, broma, em sento rejovenir, monkeyshine, jugar a cavall
 • Anticipar-Se Sinònims: precedeixen, avantsala, conduir, pioner, presagien, antedate.preveure, esperar, t'esperen, imaginar, contemplar, comptar amb, esperem, l'esperança, témer, detenir.evitar, s'oposa, interceptar,...
 • Anticlimax Sinònims: decepció, anticlímax, decepció, comedown, fiasco.sentimentalisme, mawkishness, melodrama, soppiness, puré, calamarsa, blat de moro, schmaltz, substància viscosa.
 • Antídot Sinònims: contrarestar el verí, mithridate de racine, antivenin, antitoxina.remei, cura, contramesures, neutralizer, contrapès, compensació.
 •