Mirar totes Sinònims


 • Apoteosi Sinònims: deïficació, glorificació, exaltació, consagració, entronització, immortalització, elevació, ideal, essència, exemplificació, l'exemple, quinta essència, encarnació.
 • Apothegm Sinònims: aforisme.
 • Apotheosize Sinònims: deïficar.
 • Appall Sinònims: de xoc, horroritzar, espantar, aterrorizará, atordir, alarma, consternació, espantar, unnerve, petrify, paralitzar, angoixa.
 • Appendant Sinònims: adjunt.
 • Appetence Sinònims: gana.propensió.
 • Appose Sinònims: l'annex.
 • Approbation Sinònims: l'aprovació, menció, favor, elogi, acceptació, suport, sanció, l'aprovació.
 • Appurtenant Sinònims: s'escau.
 • Apreciable Sinònims: material apreciable, perceptible, perceptible, mesurable, considerable, substancial, significatiu, estimable, pronunciat.
 • Apreciació Sinònims: gratitud, reconeixement, gratitud, reconeixement.autoestima, respecte, el respecte, admiració, gaudi, delit, plaer, comprensió, coneixement, sensibilitat, capacitat de resposta.creixement, avenç,...
 • Apreciar Sinònims: guanyar, avançar, créixer, estimular, elevar, inflar, realçar, millorar, es disparen.valor, premi, autoestima, el tresor, consideren, admirar, acariciar, gaudir, assaborir, assaborir, com,...
 • Aprehensible Sinònims: comprensible.
 • Aprendre Sinònims: determinar, determinar, descobrir, conèixer, detectar, escoltar, divina.adquirir, mestre, memoritzar, estudiar, porus més, imbibe, llegir.
 • Aprenent Sinònims: principiant, neòfit, aprenent, principiant, tir, estudiant, estudiant de primer any, impuls i fricció, contractar, novell.
 • Aprensiu Sinònims: ansiós, temorós, nerviós, por, sospitós, inquieta, alarmat, inquiet, a la vora, nerviós, nerviós.
 • Aprensius Sinònims: delicat, altiva, sensible, poden menjar els brots, primmirat, delicat, marejat, preciós, overnice, prim, fatigant.
 • Après Sinònims: erudita, polymath, erudit, profund, intel·lectual, educat, bé llegir, lletres, informat, omniscient, filosòfic, erudit, profund, abstrusa.
 • Aprofitar Sinònims: apoderar-se de, bodega, cullera, comprensió, embragatge, arrabassar, adherència.entendre, percebre, veure, aconseguir, comprendre, calar, registrar-se, adonar-se, captar, detenir.confiscar,...
 • Apropiació Sinònims: assignació, fons, franquícia, pressupost, adjudicació, despesa, estipendi.l'embargament.
 • Apropos Sinònims: germànic, pertinents, rellevants, adequades, apt, indicada, escaients, aplicable, fins al punt, en el blanc.
 • Aprovació Sinònims: suport, suport, l'aprovació, approbation, ratificació, promoció, confirmació, menció, l'acceptació.favor, acceptació, gust, approbation, agraïment, admiració, elogi, menció, elogi,...
 • Aproximació Sinònims: enfocament, proximitat, proximitat, proximitat, milloren, similitud, correspondència, convergència, semblança.
 • Aproximación Sinònims: endevinar.
 • Aproximadament Sinònims: gairebé, gairebé, aproximadament, uns, més o menys, al barri de la, voltant.
 • Aproximar-Se A Sinònims: prop, a prop, aspre, imputació, acostant, comparable, a la vora de.acostar, a prop de, reunir-se, s'assemblen, partit, convergeixen, arribar, frontera a.
 • Apuntador Sinònims: incitar, instigar, inspirar, provocar, motivar, causar, induir, ocasió, moure, activar, animar, escalfar, inspirit.doni l'entrada, recordar, suggerir, ajudar, pista, prod, córrer, empènyer,...
 • Apuntalament Sinònims: peu, fundació, bases, base, suport, subestructura, understructure, llit, base.fundació, base, suport, terra, treball preliminar, rudiment, columna vertebral, clau de volta, centre, nucli, nucli,...
 • Apunten La Rancúnia Sinònims: enemistat, malícia, despit, l'odi, hostilitat, malèvols, animadversió, animositat, amargor, aversió, antipatia, rancor, verí.
 • Aquelles Sinònims: schlock lleig, barat, desmanegat, desaliñada, sleazy, miserable, frowzy, unstylish, mala mort, només oripell, societat.
 • Aquest Sinònims: tonteries.
 • Aquests Sinònims: nou.transitori, habitual als, resident, client, client, pacient.visitant, autor de la trucada, l'empresa.
 • Aquoses Sinònims: insípid, insípida, domesticat, lleu, plana, avorrit, ofegar, suau, de mal gust, disbarat, sense vida, namby-pamby.diluïda, prima, washy, -washy, feble, feble, reduït, diluït, atenuada, tallar.
 • Ara Sinònims: llunyans, remots, llunyà, tret, separats, estranged, alienat.
 • Arbitrar Sinònims: intervenir, jutjar, àrbitre, intercedir, moderar, intervenir, adjudicar, conciliació.
 •