àrtic SinònimsÀrtic Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • fred, congelat, gelat, hivernal, boreal, glacial, gelid.

àrtic Sinònim d'Enllaços: fred, congelat, gelat, hivernal, boreal, glacial, gelid,

àrtic Antònims