àrtic Sinònims


Àrtic Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • fred, congelat, gelat, hivernal, boreal, glacial, gelid.
àrtic Sinònim d'Enllaços: fred, congelat, gelat, hivernal, boreal, glacial, gelid,

àrtic Antònims