Glacial Sinònims


Glacial Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • antipàtic, ho prohibeixi, fresc, fred, glacial, despietat, sense emocions, llunyà, distant.
  • congelació, gèlid, gelat, refrigerats, glacial, relliscós, vítria, fred, adormir, crua, mossegar, picada.
  • fred, gel, congelació, congelat, hivernal, gelid, congelada.
  • hostil, contraris, tall, altiva, esgarrifós, glacial.
Glacial Sinònim d'Enllaços: fresc, fred, glacial, despietat, sense emocions, llunyà, congelació, gèlid, gelat, glacial, fred, crua, mossegar, picada, fred, congelació, congelat, hivernal, gelid, hostil, contraris, tall, altiva, esgarrifós, glacial,

Glacial Antònims