Abandonat Sinònims


Abandonat Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • deserta, abandonat, forlorn, desolat, rebutjats, rebutjat, jilted, guix, solitari, friendless, es queda sol.
  • immoral, dissoluta, sense sentit, sense límits, salvatge, llicenciosa, depravats, profligate, descarada, mala reputació, degradats, impenitent, pervers, deixa anar, .
Abandonat Sinònim d'Enllaços: abandonat, forlorn, desolat, solitari, friendless, immoral, dissoluta, sense sentit, sense límits, salvatge, llicenciosa, depravats, profligate, descarada, mala reputació, impenitent,

Abandonat Antònims