Altiva Sinònims


Altiva Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • arrogant, paternalista, supercilious, vanitosos, vanitós, enganxat al, desdenyosa, uppish, pompós, imperiosa, condescendent, snob, highfalutin, alt i poderós, toplofty, pel fòrum.
  • discriminant, particular, primmirat, delicat, precisa, poden menjar els brots, meticulosa, finical, selectius, exigent, aprensius, preciós.
Altiva Sinònim d'Enllaços: arrogant, supercilious, desdenyosa, uppish, pompós, imperiosa, condescendent, snob, highfalutin, toplofty, particular, primmirat, delicat, poden menjar els brots, meticulosa, finical, exigent, aprensius, preciós,

Altiva Antònims