Condescendent Sinònims


Condescendent Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • condescendent, presumptuós, arrogant, supercilious, altiva, nobles, toplofty, highhanded, imperiosa, desconsiderat, humiliant, insolent.
  • paternalista, altiva, nobles, senyorials, pretensiós, pompós, peraltat, snob, superior, rígida.
Condescendent Sinònim d'Enllaços: condescendent, presumptuós, arrogant, supercilious, altiva, toplofty, highhanded, imperiosa, desconsiderat, insolent, altiva, senyorials, pretensiós, pompós, snob, superior,

Condescendent Antònims