Amarg Sinònims


Amarg Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • agut, pastís, picant, intragable, saborosa, pebre, mossegar, amanit, calent.
  • dures, coïssor, càustica, intragable.
  • hostil, rancorous, begrudging, ressentit, rancorós, reivindicatiu, aspres, desagradable, truculentes, dir, maliciosa.
  • irritant, angoixants, vexatòria, dolorós, lamentable, infeliços, ruïnós, podrits, condemnats, auxiliant, descoratjar.
Amarg Sinònim d'Enllaços: agut, pastís, picant, pebre, mossegar, dures, càustica, hostil, begrudging, ressentit, reivindicatiu, aspres, desagradable, truculentes, dir, maliciosa, irritant, vexatòria, dolorós, lamentable, ruïnós, condemnats, descoratjar,

Amarg Antònims