Calamitat Sinònims


Calamitat Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • desastrosa, catastròfic, ruïnós, devastador, terribles, nagumo, auxiliant, baleful, perniciosos, fatal, mortal.

Calamitat Sinònims Substantiu Formulari

  • desastre, cataclisme, catàstrofe, aflicció, flagell, accident cerebrovascular, cop, desgràcia, tragèdia, mortalitat, ruïna, dificultats.
Calamitat Sinònim d'Enllaços: ruïnós, terribles, baleful, perniciosos, fatal, mortal, desastre, cataclisme, catàstrofe, aflicció, flagell, cop, desgràcia, tragèdia, ruïna, dificultats,

Calamitat Antònims