Desastre SinònimsDesastre Sinònims Substantiu Formulari

  • calamitat, catàstrofe, cataclisme, tragèdia, ruïna, inversa, cop, temps, contratemps, desgràcia, accident, l'adversitat.

Desastre Sinònim d'Enllaços: calamitat, catàstrofe, cataclisme, tragèdia, ruïna, cop, temps, contratemps, desgràcia, l'adversitat,