Cancel·lar Sinònims


Cancel·Lar Sinònims Verb Formulari

  • contrarestar, compensar, justicier, expiar, redimir, pagar.
  • countermand, truqui, derogar, revocar, repudiar, invalidar, anul·la, deixar de banda, perdonar.
  • vaga fora, titllar, suprimir, anul • lar, blue-pencil, esborra, x, anul·lin, esborrar, expunge.
Cancel·lar Sinònim d'Enllaços: contrarestar, compensar, justicier, expiar, redimir, pagar, countermand, revocar, repudiar, invalidar, deixar de banda, perdonar, anul·lin, esborrar, expunge,