Coix Sinònims


Coix Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • paralitzat, discapacitats, coixejant, aturar, minusvàlids, joc, deformat, gimpy.
  • pobre, trist, atura, feble, insuficient, refredar les seues, poc convincent, imperfectes, ineficaç.
Coix Sinònim d'Enllaços: aturar, joc, gimpy, trist, feble, insuficient, poc convincent, imperfectes, ineficaç,

Coix Antònims