Feble Sinònims


Feble Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • atordit, confós, inestable, reeling, sorprenent, marejos, gronxant-se, atordida, punch-drunk, punchy.
  • deficients, defectuós, ineficaç, pobres, insuficient, faltant, ineficient, incapaç, coix.
  • diluïda, tall, reduïda, cares, aquós, prima, atenuats, insípid, insípida, feble, insubstancial.
  • dubta, indecís, vacil lacions, mariner, weak-kneed, pusil lànime, oscil·la, pusil, tímid, temorós.
  • feble, dèbilment, fràgil, enervated, malalt, delicat, flàccida, coixesa, incapaç, ineficaç, impotent, vulnerable.
  • feble, malalt, en crisi, fràgil, malaltís, debilitats, nerveless, insignificant, decrèpit, invàlida, valetudinarian.
  • ineficaç, impotent, feble, coix, inadequada, flimsy, sense braó, miserable.
  • mariner, weak-kneed, -washy, vacil lacions, vacil, indecís, sense braó, pusil, chickenhearted, milk-and-water, temorós, dubta, feble.
Feble Sinònim d'Enllaços: confós, inestable, sorprenent, marejos, punch-drunk, punchy, deficients, defectuós, ineficaç, pobres, insuficient, ineficient, incapaç, coix, tall, insípid, insípida, feble, insubstancial, dubta, indecís, mariner, weak-kneed, pusil, tímid, temorós, feble, dèbilment, fràgil, enervated, malalt, delicat, flàccida, coixesa, incapaç, ineficaç, impotent, feble, malalt, en crisi, fràgil, malaltís, nerveless, insignificant, decrèpit, ineficaç, impotent, feble, coix, flimsy, sense braó, miserable, mariner, weak-kneed, vacil, indecís, sense braó, pusil, chickenhearted, milk-and-water, temorós, dubta, feble,

Feble Antònims