Conversar Sinònims


Conversar Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • transposed, invertit, davant, comptador, inversa, anvers, contrària.

Conversar Sinònims Substantiu Formulari

  • contrari, inversa, anvers, antítesi.
  • conversa.

Conversar Sinònims Verb Formulari

  • parlar, comunicar-se, xat, discutir, confabulate, el discurs, parlamentar, conferir, col·loqui, palaver, barbeta, mastegar el drap, xafarderies, estar, eloqüència.
Conversar Sinònim d'Enllaços: comptador, contrari, antítesi, conversa, parlar, comunicar-se, xat, discutir, confabulate, conferir, col·loqui, palaver, barbeta, xafarderies, estar, eloqüència,