Enganxosa Sinònims


Enganxosa Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • adhesiu.
  • adhesiu, tenaç, enganxosa, glutinós, mucilaginosa, goma, mal gust, ferides, melós.
  • enganxós, smeary, espès, viscós, ramificacions, adhesiu, adherents, glutinós.
  • humit, enganxosa, annexats, xop, suat, sensual, tancament.
  • humitats, boirosa, enganxós, humit, viscoses, mucoide, fresc, suat, perspiring, pastosa, ferides, enganxosa.
  • incòmode, vergonyós, complicat, difícil, delicat, espinós, desconcertant, molesta, dolorós.
  • interessant, infeccioses, seductora, captivador, captura, provocador, atractiu, encantadora, fascinant, anar a buscar, inquietant, obsessiu.
  • sentimental, embafador, maudlin, tous, cloying, bathetic, emocional, sacarina.
Enganxosa Sinònim d'Enllaços: adhesiu, adhesiu, tenaç, enganxosa, glutinós, goma, mal gust, ferides, melós, viscós, adhesiu, glutinós, humit, enganxosa, suat, sensual, tancament, boirosa, humit, fresc, suat, ferides, enganxosa, incòmode, vergonyós, complicat, difícil, delicat, espinós, desconcertant, dolorós, interessant, infeccioses, captura, provocador, atractiu, encantadora, fascinant, obsessiu, sentimental, embafador, maudlin, tous, emocional, sacarina,

Enganxosa Antònims