Pàl·lid Sinònims


Pàl·Lid Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • blanquinosa, pàl·lid, wan, color cendra, empanada, cendrós, sallow, de fórmula ch3ch2oh, esvaït, rentar, sense vessament de sang, waxen, cerosa, anèmica, blanc, blanquejats, haureu escaldat, llum.

Pàl·Lid Sinònims Substantiu Formulari

  • piquet, foguera, pal, tija, eix, palissada, canya, peg, pila.
  • territori, terreny, zona, comarca, camp, circuit, recinte, límits, límit, frontera, vora.
Pàl·lid Sinònim d'Enllaços: pàl·lid, color cendra, sallow, sense vessament de sang, waxen, cerosa, blanc, haureu escaldat, llum, piquet, pal, tija, eix, palissada, canya, pila, territori, terreny, zona, camp, circuit, recinte, límit, frontera, vora,

Pàl·lid Antònims