Reversió Sinònims


Reversió Sinònims Substantiu Formulari

  • inversa.
  • tornar, regressió, retrocés, reversió, recaiguda, atavismes, de retrocés, reincidència, nostàlgia, renaixement, reflux.
Reversió Sinònim d'Enllaços: tornar, regressió, retrocés, reversió, recaiguda, reincidència, renaixement, reflux,

Reversió Antònims