Canvi D'actitud Sinònims


Canvi D'Actitud Sinònims Substantiu Formulari

  • canvi de cor, reversió, últim, el suport, suport, recantation, canvi, turnabout, interruptor.
Canvi D'actitud Sinònim d'Enllaços: reversió, suport, canvi, turnabout,