Turnabout Sinònims


Turnabout Sinònims Substantiu Formulari

  • canvi d'actitud, últim, reversió, interruptor, recantation, retracció, deserció, derogació, secundar, tergiversation, apostasia, disavowal, renúncia.
Turnabout Sinònim d'Enllaços: canvi d'actitud, reversió, deserció, derogació, apostasia, renúncia,