Fràgil Sinònims


Fràgil Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • fràgil, delicada, frangibles, fràgils, shatterable, crushable, friable, splintery, cruixent.
  • rígida, peraltat, tensa, estrictes, prim, precís, primmirat, rígid, inflexible.
  • trencable, delicat, fràgil, frangibles, feble, malalt, friable, flimsy, prima, decrèpit, esgotat.
Fràgil Sinònim d'Enllaços: fràgil, delicada, frangibles, friable, cruixent, tensa, estrictes, prim, precís, primmirat, rígid, inflexible, delicat, fràgil, frangibles, feble, malalt, friable, flimsy, decrèpit, esgotat,

Fràgil Antònims