Reacció Sinònims


Reacció Sinònims Substantiu Formulari

  • acció contrària, reversió, reacció, retrocés, regressió, antagonisme, resistència, rebot.
  • reacció.
  • resposta, interacció, reciprocitat, repercussió, eco, conseqüència, resultat, efecte.
Reacció Sinònim d'Enllaços: reversió, reacció, retrocés, regressió, antagonisme, resistència, rebot, reacció, resposta, eco, conseqüència, resultat, efecte,

Reacció Antònims