Revers Sinònims


Revers Sinònims L'Adjectiu Formulari

  • cap enrere, contrari, contrària, contraproduent, inversa, conversar, invertida, s'inverteix, transposat.

Revers Sinònims Substantiu Formulari

  • contrari, contradicció, inversa, conversar, la part inferior, homòleg, antítesi.
  • desgràcia, contratemps, malestar, comedown, contretemps, reversió, caiguda, enderrocament, calamitat, l'adversitat, desfer, pèrdua, desastre, accident, comeuppance.
  • reversió, canvi d'actitud, turnabout, reacció, rebot, bumerang, inversió, transposició.

Revers Sinònims Verb Formulari

  • anul·len, derogar, retractar, cancel·lar, vetar, countermand, cas omís de, abolir, deixar de banda, desfer, invalidar, retirar, desallotjament, revocar, anul·lin.
  • invertit, transposa, turnabout, evitar, còpia de seguretat, d'intercanvi, upend, bolcar.
Revers Sinònim d'Enllaços: cap enrere, contrari, conversar, contrari, conversar, antítesi, desgràcia, contratemps, malestar, comedown, contretemps, reversió, caiguda, calamitat, l'adversitat, pèrdua, desastre, reversió, canvi d'actitud, turnabout, reacció, rebot, bumerang, anul·len, cancel·lar, countermand, abolir, deixar de banda, invalidar, retirar, revocar, anul·lin, turnabout, evitar, còpia de seguretat,